Ελληνοαραβική Ναυτική Ακαδημία

Τo City Unity College σε συνεργασία με την Αραβική Ακαδημία Επιστημών​

Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (AASTMT) και με την υποστήριξη του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως προχώρησε στην ίδρυση της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (HAMA).

Η Ελληνο Αραβική Ναυτική Ακαδημία προσφέρει αξιόπιστες ναυτικές σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο για Πλοιάρχους, Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους του Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες συνδυάζουν άρτια και αποτελεσματικά την θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση.

The Hellenic-Arab Maritime Academy through City Unity College offers the four-year BSc in Marine Transport Technology, BSc in Marine Engineering Technology and BSc in Marine Electrical Technology where students acquiring at the same time Certificate of Competency (COC) as 2ndMate, 3rd Engineer and Electro-Technical Officer (ETO) respectively.

All graduates may upgrade their COC until they reach the highest level of the merchant ship hierarchy and be Masters and Chief Engineers after having 18 and 36 months of sea going experience.

The Academy offers at its premises the STCW Courses for Deck Officers, Marine Engineers and ETO.

The theoretical education is enhanced by practical exercises that takes place in up-to-date simulators, in engine workshops/labs as well as during the scheduled training trips that can be carried out either on board any merchant foreign going ship or on board the training ship AIDA IV.

The use of full mission, real time, computer-based simulators related to Ship Handling and Engine Room provide students with advanced training in navigation, seamanship, maneuvering and the operation of vessels under normal and potentially hazardous conditions. The high level of physical and behavioral realism of Engine Room Simulator creates a professional environment for the Engineers in the fields of familiarization and education, standard operation and watch keeping, advanced operation and troubshooting, basic physical and technical knowledge.

In addition, there is a series of simulators used to support the training of the students and/or officers who wish to upgrade their certificates, or attend STCW Courses i.e Integrated Bridge System, Mini Bridge, Tug Boat, Small Fast Ship, Vessel Traffic Services, ECDIS Labs, Offshore Vessel, Offshore Crane, Liquid Cargo Handling, Natural Gas and Petrochemicals, GMDSS, Crisis Management, Gantry Crane, Truck and the Helicopter Underwater Escape Training Simulator.

The AIDA IV provides a comprehensive on board Guided Sea Training for cadets in addition to Planned Sea Training on board different types of merchant vessels.

The training ship is manned not only by Deck Officers, Engine Officers and Crew but also by Professors of the Academy who are appointed to teach, familiarize, follow-up, guide all cadets, and prepare them to work at sea and be fit for the professional life on board different type of merchant vessels.

Cadets gain theoretical and practical insight into many different areas of vessel operations, including maritime technology maritime engineering, electrical engineering, navigation, safety, cargo operations, leadership and management

The Hellenic – Arab Maritime Academy not only focuses on education, but on building the character and personality of the students in order to take their roles as future leaders in their prospective career. 

As the courses are developed in conjunction with the maritime industry, the Academy maintains sound relations with shipping companies, port authorities and maritime organizations by providing the needed logistic and research support with a view to improving performance and work efficiency.

The Academy prepares students for careers through a content-centered curriculum and a hands-on, team building approach to learning utilizing marine simulators.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι λαμβάνουν τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους από την AASTMT, την 2η σε παγκόσμια κατάταξη Ναυτική Ακαδημία, η οποία:

Εντός της HAMA λειτουργεί εξειδικευμένο γραφείο εύρεσης εργασίας, το Hellenic Maritime Career Center που αναλαμβάνει να δημιουργήσει τις προοπτικές για την απασχόληση των αποφοίτων της Ακαδημίας σε όλο τον κόσμο.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ