ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Το City Unity College σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Cardiff Metropolitan University)

προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (Bachelor & Master Degrees) που δημιουργούν προοπτικές απασχόλησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της Νομικής

  • Νομική στις Διεθνείς Επιχειρήσεις

  • Νομική Επιστήμη

Όλα τα προγράμματα πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές φοίτησης σε πανεπιστημιακό επίπεδο που θέτουν τόσο το Υπουργείο Παιδείας, όσο και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τα οποία απονέμουν τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σε όσους ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Νομική στο City Unity College

Το City Unity College επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε οι απόφοιτοι να στελεχώσουν θέσεις- κλειδιά στον εγχώριο και διεθνή επιχειρηματικό κόσμο.

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ