Το Τμήμα Ψυχολογίας του City Unity College προσφέρει σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια

του εξωτερικού (Cardiff Metropolitan University) προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην

  • Ψυχολογία

  • Συμβουλευτική Ψυχολογία

  • Ψυχολογία της Υγείας

Τα προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας στο City Unity College παρέχουν στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν σε επαγγελματικό επίπεδο στον τομέα της Ψυχολογίας.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό, που διδάσκει τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο των προγραμμάτων μας, διαθέτει μακρόχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πείρα στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, όπως και διεθνή παρουσία στον τομέα της έρευνας.

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ