Τμήμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του City Unity College προσφέρει σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια

του εξωτερικού (Cardiff Metropolitan University , Coventry, International University Brčko) προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην

  • Ψυχολογία

  • Ψυχολογία της Υγείας

  • Εγκληματολογική Ψυχολογία

  • Αθλητική Ψυχολογία

  • Συνθετική Ψυχοθεραπεία

  • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

  • Συστημική Ψυχοθεραπεία

Τα προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας στο City Unity College παρέχουν στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν σε επαγγελματικό επίπεδο στον τομέα της Ψυχολογίας.

Το τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει επίσης online σεμινάρια, πιστοποιημένα από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, για την προώθηση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό, που διδάσκει τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο των προγραμμάτων μας, διαθέτει μακρόχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πείρα στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, όπως και διεθνή παρουσία στον τομέα της έρευνας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ