Τμήμα Θεολογίας

Το City Unity College σε συνεργασία με πανεπιστήμιο στην αγγλία

προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα «Ορθόδοξη Θεολογία και Ανθρωπιστικές Σπουδές» (BSc in Orthodox Theology and Human Studies).

Χορήγηση πτυχίου στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Όλα τα προγράμματα πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές φοίτησης σε πανεπιστημιακό επίπεδο που θέτουν το Υπουργείο Παιδείας και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τα οποία απονέμουν τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σε όσους ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Ορθόδοξη Θεολογία και Ανθρωπιστικές Σπουδές στο City Unity College

Το City Unity College επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε οι απόφοιτοι να στελεχώσουν θέσεις- κλειδιά στον ευρύ χώρο των εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, με γνώμονα πάντοτε την Εσταυρωμένη Αγάπη.

Πρόγραμμα σπουδών

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ