Τμήμα Θεολογίας

Το City Unity College σε συνεργασία με πανεπιστήμιο στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη

Όλα τα προγράμματα πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές φοίτησης σε πανεπιστημιακό επίπεδο που θέτουν το Υπουργείο Παιδείας και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τα οποία απονέμουν τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σε όσους ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Το City Unity College επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε οι απόφοιτοι να στελεχώσουν θέσεις- κλειδιά στον ευρύ χώρο των εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, με γνώμονα πάντοτε την Εσταυρωμένη Αγάπη.

Πρόγραμμα σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (PROGRAMS IN PEDAGOGY – RELIGION)

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ