Πανεπιστήμιο Brčko

Το International University Brčko District BiH ιδρύθηκε στις 30 Ιουνίου 2011 με απόφαση της Συνέλευσης της Περιφέρειας Brčko BiH.

Το IUB είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που διεξάγει δραστηριότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οργανώνοντας και διεξάγοντας σπουδές και ασκεί επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της περιφέρειας Brčko BiH (“Official Gazette of Brčko District BiH”, number: 30 /09, hereinafter: Law’’).

Tο IUB εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εργασίας και των δραστηριοτήτων του και παρέχει στους φοιτητές ένα κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να ασκούν επαγγέλματα που ζητούνται από την αγορά και απορροφούνται άμεσα στην αγορά εργασίας.

Το IUB διέρχεται τακτικά από τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, διασφαλίζοντας υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα σε όλα τα προγράμματά του.

Το City Unity College σε συνεργασία με το IUB προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα Bachelor, Master και PhD στους παρακάτω τομείς:

 • Ψυχολογία

 • Οικονομικά

 • Νομική

 • Παιδαγωγική

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Παιδαγωγική & Θεολογία (BSc μόνο)

 • Το IUB δίνει έμφαση στη ποιότητα της ανώτερης εκπαίδευσης και παρέχει στους φοιτητές του σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες.
 • Τα προγράμματα του IUB εστιάζουν στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
 • Το IUB προσφέρει πλήθος προγραμμάτων σε διαφορετικούς τομείς όπως π.χ. ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων κ.α..
 • Το IUB είναι αναγνωρισμένο από διάφορους φορείς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και παραμένει επικεντρωμένο στη διατήρηση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
 • Οι φοιτητές του City Unity College βρίσκονται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς το Κολλέγιο είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ανταλλαγής Φοιτητών στην Ευρώπη.
 • Η ποιοτική εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τον ευέλικτο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και η συνεχής δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών, έχουν ως αποτέλεσμα κάθε πτυχίο του City Unity College να αποτελεί εγγύηση γνώσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο.