Το Κολέγιο για τους φοιτητές του

Πρόγραμμα Εισαγωγής στο Κoλλέγιο

Το πρόγραμμα γνωριμίας στο City Unity College διεξάγεται για όλους τους νέους φοιτητές, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού τριμήνου ή εξαμήνου (ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχουν εγγραφεί).

Το πρόγραμμα αυτό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για τους φοιτητές, καθώς τους εξοικειώνει με τις διαδικασίες φοίτησης και τους απαλλάσσει από το άγχος για αυτό το νέο τους ξεκίνημα.

CITY UNITY
COLLEGE

CITY UNITY
COLLEGE

Στο πρόγραμμα γνωριμίας περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις
 • Γνωριμία με το προσωπικό

 • Αναλυτική επεξήγηση των διαφορών μεταξύ Ελληνικού πανεπιστήμιου και συνεργαζόμενων πανεπιστημίων του εξωτερικού

 • Tips για αποτελεσματικές μεθόδους μελέτης

 • Συνάντηση φοιτητών με τους Υπεύθυνους Σπουδών
 • Αναγνώριση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σπουδαστών Student Union
 • Χρήση της Βιβλιοθήκης και της Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
 • Πληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο των Ακαδημαϊκών Κανονισμών
 • Ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας

Αξίζει να επισκεφθείς το CityU πριν αποφασίσεις!

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ οι φοιτητές προγραμματίζουν τις συναντήσεις τους με τους Υπεύθυνους Σπουδών, προκειμένου να εξοικειωθούν όχι μόνο με το πρόγραμμα σπουδών τους, αλλά και να λάβουν συμβουλές και οδηγίες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις παροχές του City Unity College.

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές, πού και μέσω ποιας διαδικασίας μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.

Η παρουσία των νέων φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Στο City Unity Counceling Center, το οποίο λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του City Unity College , για να περιοριστεί η αγωνία των φοιτητών, τους προσφέρεται βοήθεια έτσι ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται το άγχος τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Το κέντρο Συμβουλευτικής παρέχει στους φοιτητές τη στήριξη που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και λειτουργεί κατόπιν προσωπικού ραντεβού τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες.

Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες ανά ειδικότητα ή ανά έτος σπουδών και την κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένας Υπεύθυνος Προόδου. Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προόδου, είναι να παρέχει στους φοιτητές υποστήριξη, ώστε να επιτυγχάνουν τα μέγιστα, τόσο στην ακαδημαϊκή τους πορεία, όσο και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Μέσα από προκαθορισμένες ομαδικές, ή -αν το επιθυμεί ο φοιτητής προσωπικές συναντήσεις-, ο Υπεύθυνος Προόδου ενημερώνει τους φοιτητές για όλα τα θέματα που τους αφορούν, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διασφαλίζει ότι το περιβάλλον σπουδών τους προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουν τους στόχους τους. Συνήθως, ο Υπεύθυνος Προόδου μετά από μια προσωπική συνάντηση με έναν φοιτητή καθορίζει και μια δεύτερη 2-3 εβδομάδες αργότερα, ώστε να διαπιστώσει εάν αντιμετωπίστηκε επιτυχώς το πρόβλημα.

Το City Unity συνιστά σε όλους τους φοιτητές να έχουν τουλάχιστον μία προσωπική συνάντηση κάθε τρίμηνο με τον Υπεύθυνο Προόδου, ακόμα και αν δεν τους απασχολεί κάποιο ειδικό ζήτημα.

Το City Unity College, διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά από δραστηριότητες, με σκοπό την προώθηση κοινωνικών μηνυμάτων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Πρόκειται για μια ανοιχτή ομάδα εθελοντών, η οποία αποτελείται από φοιτητές του City Unity College. Μέσα από συχνές φιλανθρωπικές δραστηριότητες – όπως οργάνωση αιμοδοσίας, συλλογή τροφίμων και ρουχισμού κ.α – οι σπουδαστές του City Unity College, έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, που βρίσκονται σε ανάγκη.

Κάθε χρόνο το City Unity διοργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια για τους φοιτητές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στις δραστηριότητες αυτές συμμετέχουν και φοιτητές από διάφορες χώρες, που φοιτούν στο City Unity College, μέσω του προγράμματος study abroad. Έτσι, Έλληνες και ξένοι φοιτητές συνάπτουν φιλικές σχέσεις, διευρύνουν τους πολιτισμικούς τους ορίζοντες, μεταφέρουν τις ιδέες τους και καταγράφουν διαφορές ή ομοιότητες της κουλτούρας τους.

Το City Unity ενθαρρύνει τους φοιτητές του να μυηθούν στον κόσμο του αθλητισμού, παρέχοντάς τους την απαραίτητη στήριξη για τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων. Κάθε χρόνο ο σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων του City Unity οργανώνει ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και συμμετέχει σε διάφορες φοιτητικές διοργανώσεις.

 • Οι φοιτητές οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους.
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματά τους όπως αυτά ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους.
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να βρίσκονται εγκαίρως στους χώρους του κολεγίου πριν την έναρξη του μαθήματος.
 • Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν διακρίσεις, βραβεία και υποτροφίες σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του κολλεγίου.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να συνεργάζονται με το διδακτικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες, στις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην αρχή κάθε τριμήνου ή εξαμήνου. Μπορούν επίσης να απευθύνονται στους υπευθύνους των Τμημάτων για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.