Ναυτική Ακαδημία

Ελληνοαραβική Ναυτική Ακαδημία

Τo City Unity College σε συνεργασία με την Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών και με την υποστήριξη του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως προχώρησε στην ίδρυση της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της οποίας προσφέρονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και διδακτορικές σπουδές.

Σκοπός της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών συνδυάζοντας την θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, το εξειδικευμένο γραφείο Blue Career Center αναλαμβάνει να βρει την κατάλληλη θέση εργασίας για τους αποφοίτους μας σε όλο τον κόσμο.

Τα προγράμματα της
Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας