Αποστολή – Όραμα

Η Φιλοσοφία του City Unity

Η φιλοσοφία του City Unity εστιάζει στις παρακάτω βασικές αρχές:

  1. Πρόσβαση στη γνώση: Η ευκαιρία για γνώση πρέπει να δίνεται σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε και να είναι προσιτή σε όλους.
  2. Σφαιρική αντίληψη: Εκπαιδευτική δράση προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας , αλλά και τα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα εκπαίδευσης.
  3. Ευελιξία: Προγράμματα επικεντρωμένα και προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του καθενός.
  4. Καινοτομία: Δια βίου εκπαίδευση, που δεν περιορίζεται από το χρόνο και την τοποθεσία και ανατρέπει τα δεδομένα εκπαιδευτικά σχήματα.
  5. Αποτέλεσμα: Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συνεχής προσωπική ανάπτυξη. Απόφοιτοι ικανοί να προσφέρουν στην επαγγελματική κοινότητα όπου δραστηριοποιούνται.

Η Αποστολή και το Όραμα του City Unity

Η αποστολή του City Unity είναι η παροχή γνώσης υψηλών προδιαγραφών που επικεντρώνονται στους φοιτητές/σπουδαστές και προσανατολίζονται στο αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάθε απόφοιτος να αποτελεί ικανό και εξειδικευμένο στέλεχος στην επαγγελματική κοινότητα που ανήκει, στο πλαίσιο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Το City Unity ήταν ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας που επικεντρώθηκε – εκτός από τις ανάγκες των νέων σπουδαστών/ φοιτητών – και στις ανάγκες των εργαζόμενων ενηλίκων. Αφουγκράζεται την ανάγκη για περισσότερες επιλογές και λιγότερα εμπόδια στην απόκτηση γνώσης. Για αυτό προσφέρει ευέλικτα προγράμματα, πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθενός για ευελιξία και μάθηση.

Όλα τα προγράμματα του City Unity – BachelorMaster – είναι σχεδιασμένα με στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική ανέλιξη και καριέρα.