Το City Unity College

Το City Unity College ιδρύθηκε το 1999 ως παράρτημα του City University of Seattle

και από το 2010 λειτουργεί επίσημα , ως αναγνωρισμένο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας με την Υπουργική Απόφαση της 27ης Ιουλίου 2010 (Ref 92790 / IA) .

Το City Unity College

Το City Unity College ιδρύθηκε το 1999 ως παράρτημα του City University of Seattle

και από το 2010 λειτουργεί επίσημα , ως αναγνωρισμένο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας με την Υπουργική Απόφαση της 27ης Ιουλίου 2010 (Ref 92790 / IA) .

Από το 2012 το City Unity College λειτουργεί ως Κολλέγιο όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α).

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών στους εξής τομείς:

Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς  τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες, τηρώντας πιστά την αποστολή του, η οποία είναι να παραδώσει καινοτόμα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στο αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάθε πτυχιούχος/η να είναι ικανός/η και πλήρως εξειδικευμένος/η ώστε να διαχειρίζεται με επιτυχία τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου στον οποίο ανήκει.

Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες με άριστη γνώση του τομέα που διδάσκουν. Η επιλογή του ακαδημαϊκού προσωπικού υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες και οι αξιολογήσεις γίνονται βάσει προτύπων που ισχύουν για την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα προγράμματα πλήρους,  μερικής ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ο τρόπος φοίτησης επιλέγονται από τον σπουδαστή, σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα του / της.

Οι φοιτητές του City Unity College μελετούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς το Κολλέγιο είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ανταλλαγής Φοιτητών στην Ευρώπη. Η ποιοτική εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τον ευέλικτο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και η συνεχής δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών, έχουν ως αποτέλεσμα κάθε πτυχίο του City Unity College να αποτελεί εγγύηση γνώσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο.

Κοινή χρήση με