Το City Unity College

City Unity College

City Unity CollegeTo City Unity College ιδρύθηκε το 1999 ως παράρτημα του City University of Seattle και από το 2010 λειτουργεί ως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΚΕΜΕ), βάσει της Υπουργικής Απόφασης της 27ης Ιουλίου 2010 (Αρ. Αδ. Λειτ. 92790/ΙΑ). Από το 2012 και πλέον λειτουργεί ως Κολλέγιο όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς:

  • Business
  • Management
  • Μarketing
  • Finance
  • Technology
  • Computing
  • Networking / Telecommunications
  • Psychology

Σήμερα το Κολλέγιο έχει διευρύνει τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες, πάντα πιστό στην αποστολή του, η οποία είναι η παροχή ακαδημαϊκών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στο φοιτητή με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάθε απόφοιτος να αποτελεί ικανό και εξειδικευμένο στέλεχος στην επαγγελματική κοινότητα που ανήκει.

Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και καταξιωμένους επαγγελματίες, με άριστη γνώση του αντικειμένου που διδάσκουν. Η επιλογή του Ακαδημαϊκού προσωπικού υπόκειται σε ιδιαιτέρως αυστηρές διαδικασίες και οι αξιολογήσεις γίνονται βάσει προδιαγραφών που ισχύουν στην ποιοτική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τρόπος φοίτησης (full time, part time ή distance learning) επιλέγεται από τον φοιτητή, ανάλογα με τις ανάγκες του και το πρόγραμμα του.

Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αφού το κολλέγιο είναι μέλος ενός Διεθνούς Δικτύου ανταλλαγής φοιτητών από πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Μεξικού, της Ευρώπης και της Ασίας. Οι ίδιοι έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μετακινηθούν στα παραρτήματα του Πανεπιστημίου σε όλο το κόσμο ή σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο.

Η ποιοτική εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τον ευέλικτο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών, τη δυνατότητα εσωτερικής μετακίνησης των φοιτητών στα παραρτήματά του ανά τον κόσμο καθώς και τη συνεχή δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών, έχουν ως αποτέλεσμα κάθε πτυχίο του City Unity College να αποτελεί εγγύηση γνώσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διεθνές επίπεδο.