CITY UNITY COLLEGE

BA in Business & Management

Tο City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τους εξής τομείς εξειδίκευσης

Στόχος του προγράμματος

είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως στελέχη σε όλο το φάσμα της επιχείρησης, με στόχο να φτάσουν μέχρι και τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις ή να αναπτύξουν ακόμα και τη δική τους επιχείρηση.

Επίσης, οι απόφοιτοι μέσω του εμπλουτισμένου προγράμματος σπουδών είναι σε θέση να επιλύσουν σύγχρονα επιχειρηματικά προβλήματα, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, τα οποία αφορούν όλους τους τομείς της σύγχρονης επιχείρησης τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

 • Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing
 • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Το πρόγραμμα αποτελεί κλειδί στις ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές εργασίας: E.Ε., Η.Π.Α., Η.A.E., κλπ. και πολλοί φοιτητές εργάζονται ήδη στο εξωτερικό.

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων, που είναι απόφοιτοι Αγγλικών Πανεπιστημίων. Ο συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής γνώσης από κορυφαίους ακαδημαϊκούς με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία αυξάνουν τις προοπτικές απασχόλησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους (χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα).

Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ΜΒΑ σε Ελληνικά η αλλοδαπά Πανεπιστήμια.

Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Προσωπική Βελτίωση και Ανάπτυξη
 • Χρηματοοικονομικά για Managers
 • Αρχές Δίκαιου
 • Εισαγωγή στο Marketing
 • Σύγχρονα Θέματα Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας
 • Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Βελτιστοποίηση
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Καινοτομία και Δημιουργικότητα
 • Ηγεσία και Αλλαγή
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση ανθρώπινων Πόρων και Οργανισμών
 • Σχεδιασμός Δεξιοτήτων
 • Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής
 • Πτυχιακή Εργασία ή δυο (2) επιπλέον μαθήματα

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα δίνει την επιλογή πλήρους ή μερικής φοίτησης, διάρκειας 3 (fulltime) ή 6(parttime) ετών αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των μαθημάτων είναι των 20 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 240 ώρες προσωπικής μελέτης του φοιτητή, ενώ υπάρχουν και μαθήματα των 10 πιστωτικών μονάδων όπου απαιτούν αντίστοιχα 120 ώρες προσωπικής μελέτης. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες και των τριών ετών σπουδών είναι 360. Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μια ειδικότητα ανάμεσα σε αυτές του Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικών και Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης, στο 3ο έτος σπουδών, οι φοιτητές έχουν την επιλογή δύο επιπλέον μαθημάτων αντί διπλωματικής εργασίας (thesis).

Το πρόγραμμα διδασκαλίας χρησιμοποιεί μια σειρά διαφορετικών εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν: εργασίες και reports, πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές ή ατομικές παρουσιάσεις, workshops, συζητήσεις κ.α. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές συναντήσεις και in class μαθήματα και σε συνεννόηση με τους Καθηγητές τους μπορούν να οργανώσουν πρόσθετες συνεδριάσεις (φυσικά ή ηλεκτρονικά) σε ώρες γραφείου ή μέσω email κλπ.

Η δομή των μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν την διαδικασία σχεδιασμού του τρόπου μελέτης των φοιτητών. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών όπως οι μελέτες περίπτωσης, ενώ η πρακτική εξάσκηση συμπληρώνεται με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, βίντεο, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ.

Το διδακτικό υλικό διαχέεται μέσα από ένα μείγμα διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Διαλέξεις : Οι διαλέξεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της διδασκαλίας για το πρόγραμμα καθώς και ένα αποτελεσματικό τρόπο παροχής του εκπαιδευτικού υλικού, με διαδραστικό, αμφίδρομο τρόπο.

Εκπαιδευτικές συναντήσεις : Οι εκπαιδευτικές αυτές συναντήσεις έχουν σαν σκοπό να καλυφθούν θέματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του ακαδημαϊκού ωραρίου και παρέχονται ενισχυτικά.

Σεμινάρια : Τα σεμινάρια μπορούν να αφορούν συναντήσεις ενός φοιτητή ή ομάδας φοιτητών με τους Καθηγητές τους προκειμένου να παρουσιαστεί ένα project ή μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος και που μπορούν να το παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές από διαφορετικά έτη και τμήματα.

Εργαστήρια : Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά ενοτήτων σε όλο το πρόγραμμακαι αποτελούν τη μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική.

Μελέτες περίπτωσης (CaseStudies) : Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν μια θεμελιώδη στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης, όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν και αναπτύσσουν πραγματικά ή προσομοιωμένα σύνθετα προβλήματα.

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές : Σε τακτά χρονικά διαστήματα προσκαλούνται στο κολλέγιο διακεκριμένα  μέλη του οικονομικού τομέα και των επιχειρήσεων προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών τους, αλλά και να αποκτήσουν μια πιο πρακτική προσέγγιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο απολυτήριου λυκείου επικυρωμένο (με μ.ο. πάνω από 12) .

(Σε περίπτωση που ο μ.ο. είναι χαμηλότερος από 12, θα πρέπει να κατατεθεί ο έλεγχος επίδοσης που είναι ο συγκεντρωτικός βαθμός όλων των εξαμήνων.)**

 • Αντίγραφο απολυτηρίου μεταφρασμένο στα Αγγλικά.
 • ΠιστοποιητικόΑγγλικήςΓλωσσομάθειας B2 ή IELTS International English Language Testing System 5.5. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών).
 • Personal Statement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μια μικρή παρουσίαση του υποψηφίου & για ποιο λόγο θα ξεκινήσει το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη Φωτογραφία.

**Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα απαιτηθεί συνέντευξη ή προπαρασκευαστικά μαθήματα ή διαπίστευση προηγούμενης μάθησης σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκά υπεύθυνο  του προγράμματος.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ΜΒΑ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, μπορούν να εργαστούν τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ως στελέχη οργανισμών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων (μαρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικά, πληροφοριακά συστήματα) ή να αναπτύξουν ακόμα και τη δική τους επιχείρηση.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον