CITY UNITY COLLEGE

BSc (Hons) Education, Psychology and Special Educational Needs

Το City Unity College προσφέρει, σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University, το τριετές πρόγραμμα σπουδών BSc (Hons) Education, Psychology and Special Educational Needs το οποίο αναγνωρίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’ του Υπουργείου Παιδείας.

Ο συνδυασμός της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής παρέχει ένα μοναδικό και ελκυστικό πτυχίο τόσο για τους υποψήφιους φοιτητές όσο και για τους εργοδότες. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να διερευνήσουν λεπτομερώς την εκπαιδευτική θεωρία, την πολιτική και την πρακτική των Ειδικών Αναγκών, εφαρμόζοντας ψυχολογικές προοπτικές και στους δύο τομείς, εστιάζοντας στη σχετική ψυχολογική και εκπαιδευτική θεωρία και έρευνα.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις προοπτικές απασχολησιμότητας των φοιτητών μέσα από τη μοναδική ψυχολογική του προσέγγιση στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, αναπτύσσοντας έτσι κριτικές και αναλυτικές ικανότητες όπως και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που εκτιμώνται από τους εργοδότες. Επίσης, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολλές άλλες δεξιότητες μέσα από τα μαθήματα που θα διδαχθούν, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση και δεξιότητες ομαδικής εργασίας. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ολοκληρώσουν πρόσθετες εκπαιδεύσεις σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων όπως η ενεργητική ακρόαση και η νοηματική γλώσσα.

Θεωρείται βέβαιο ότι οι εργοδότες βλέπουν θετικά τους αποφοίτους με σχετική εργασιακή εμπειρία. Έχοντας αυτό κατά νου, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο εργασιακής εμπειρίας στο πρόγραμμα αυτό,καθώς οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 100 ώρες πρακτικής εργασίας μέσα στα τρία χρόνια σπουδών τους. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως καλή προετοιμασία για την αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντας τον αυτοαναστοχασμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαία για το χώρο της εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή.

Διάρκεια φοίτησης

3 έτη πλήρους ή 6 μερικής φοίτησης

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • (EPS4008) – Engaging with Learning and Research 1 (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS4016) – The developing Child (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS4015) – Additional Learning Needs and Inclusive Practice (Semester:Yearly) (Credits:40)
 • (EPS4011) – The Nature of Education (Semester: Yearly) (Credits:20)
 • (EPS4014) – Empowering and Safeguarding Children and Young People (Semester: Yearly) (Credits:20)
  *Total Required Credits for year 1: 120 credits
 • (EPS5010) – Social Behaviour and Communication (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS5014) – Education and Equality (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS5012) – Investigating Behaviour (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS5009) – Work Placement (Semester: Spring) (Credits:20)
 • (EPS5011) – Thinking and Learning (Semester: Spring) (Credits:20)
 • (EPS5013) – Explaining Diversity in Education (Semester: Spring) (Credits:20)
  *Total Required Credits for year 2: 120 credits
 • (EPS6004) – Future of Education (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS6015) – Issues and debates in ALN, Disabilities and Inclusion (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS6016) – Understanding Learner Behaviour (Semester: Fall) (Credits:20)
 • (EPS6017) – Emerging Themes in Psychology and Education (Semester: Spring) (Credits:20)
 • (EPS6014) – Independent Research Project (Semester: Spring) (Credits:40)
  *Total Required Credits for year 3: 120 credits
  ** Degree Credits Requirements: 360 credits

Πληροφορίες

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’ του Υπουργείου Παιδείας.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη πλήρους ή 6 μερικής φοίτησης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση 16 μαθημάτων και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που ισοδυναμούν με 360 Credits.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς, H/Y, και CD Players.

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-Learning όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ο φοιτητής θα κάνει και πρακτική άσκηση στο δεύτερο έτος καθώς και στο τρίτο έτος, η οποία θα είναι συνυφασμένη με την κατεύθυνσή του.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος παίρνουν την ισοτιμία του πτυχίου τους από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. έχοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ως Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, όπως στο αντίστοιχο τμήμα του Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να:

 • συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να

εξειδικευτούν σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων ψυχολογίας και στην εκπαιδεύση μετά από το αντίστοιχο μεταπτυχιακό

 • εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • εργαστούν σε συμβουλευτικά κέντρα
 • εργαστούν σε σχολεία ειδικής αγωγής
 • εργαστούν σε φορείς που ασχολούνται με την ειδική αγωγή
 • εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα
Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν απολυτήριο Λυκείου,
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα,
 • σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων ή εισαγωγικές εξετάσεις ή αξιολόγηση προηγούμενης γνώσης.

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας, Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου, πιστοποίηση αγγλομάθειας, personal statement.

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Cardiff Metropolitan University. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, αποστέλλονται στους εγγεγραμμένους φοιτητές α. η φοιτητική κάρτα, και β. ο κωδικός πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του Cardiff Metropolitan University.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.
Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας (Career Center)

Στο City Unity College, με την υποστήριξη του δικτύου των συνεργαζόμενων εταιρειών, λειτουργεί το Career Center, το τμήμα διασύνδεσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Το Career Center διοργανώνει σεμινάρια για τη συγγραφή βιογραφικού και τον τρόπο διενέργειας συνέντευξης καθώς και ημερίδες κατά τις οποίες οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις διαφόρων αντικειμένων.

Βιβλιοθήκη

 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Cardiff Metropolitan
 • Πρόσβαση σε διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
 • Χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών πόρων της Βιβλιοθήκης του City Unity

Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη

 • Υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά σεμινάρια.
 • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης CityU E-Learning.
 • Λογαριασμός φοιτητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail @gr).
 • Τεχνική υποστήριξη φοιτητών από εξειδικευμένο προσωπικό μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
 • Δυνατότητα συμμετοχής στο ερευνητικό κέντρο του τμήματος ψυχολογίας του κολλεγίου.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κοινωνική συμμετοχή

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδρομές.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς.

Ηλεκτρονικοί πόροι

Δυνατότητα δωρεάν απόκτησης ηλεκτρονικών λογισμικών Microsoft μέσω της υπηρεσίας Microsoft Dreams park. (Microsoft Office , Microsoft Windows κτλ).

 • Δωρεάν πρόσβαση στο internet στα εργαστήριά μας.
 • Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του Κολεγίου.
 • Δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραμμα SPSS για στατιστικές αναλύσεις.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον