CITY UNITY COLLEGE

Βachelor of Science in Marine Engineering Technology & 3rd Engineer COC

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ελληνο Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (ΗΑΜΑ – Hellenic Arab Maritime Academy) το City Unity College προσφέρει το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βachelor of Science in Marine Engineering Technology & 3rd Engineer COC».

Ο απόφοιτος, ως 3ος Μηχανικός και έχοντας συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της 1ης αναβάθμισης του πιστοποιητικού ικανότητας του (θεωρητικά μαθήματα και γραπτές εξετάσεις) και να αποκτήσει το πιστοποιητικό ικανότητας του 2ου Μηχανικού.

Πιστοποιητικό Ικανότητας ως 2ος Μηχανικός / 2nd Engineer COC

Εν συνεχεία, μετά από άλλους 24 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της 2ης αναβάθμισης του πιστοποιητικού ικανότητας του (θεωρητικά μαθήματα και γραπτές εξετάσεις) και να αποκτήσει τον τίτλο του 1ου Μηχανικού.

Πιστοποιητικό Ικανότητας ως 1ος Μηχανικός / Chief Engineer COC

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών, προχώρησε στην ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής Ελληνο Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy) στην Ελλάδα. Σκοπός της Ελληνο Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών συνδυάζοντας την θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση.

Διάρκεια: 4 έτη

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Offshore Navigation
 • Maritime Law
 • Instruments
 • Meteorology
 • Rules of the Road
 • Seamanship & GSK
 • Signals & Voice Procedures
 • Introduction to MARPOL
 • Engineering
 • Practical Boat Handling & Maneuvering
 • LH 132T – ESP II (Pre. Req.: LH 131T)
 • BA 124 – Mathematics II (Pre. Req.: BA 123)
 • BA 114 – Physics II (Pre. Req.: BA 113)
 • BA 142 – Engineering Mechanics II (Pre. Req.: BA 141)
 • BA 118 – Chemistry
 • CC 114 – Introduction to Programming (Pre. Req.: CC 111)
 • IM 112T – Manufacturing Technology (Workshop)
 • P 102 – Physical Education II (Pre. Req.: P 101)
 • D 102 – Leadership II (Pre. Req.: D 101)
 • LH 231T – ESP III (Pre. Req.: LH 132T)
 • BA 223 – Mathematics III (Pre. Req.: BA 124)
 • ME 231T – Thermodynamics (Pre. Req.: BA 114)
 • ME 274T – Material Science (Pre. Req.: BA 142-BA 124)
 • EE 239 – Electrical Engineering Fundamentals for Marine (Pre. Req.: BA 124)
 • ME 252T – Mechanical Engineering Drawing (Pre. Req.: ME 151T)
 • P 203 – Physical Education III P (Pre. Req.: 102)
 • D 203 – Leadership III (Pre. Req.: D 102)
 • BA 224 – Mathematics IV (Pre. Req.: BA 223)
 • IM 212T – Manufacturing Processes I (Workshop) (Pre. Req.: IM 112T)
 • MM 221T – Marine Diesel Engines I ( Workshop) (Pre. Req.: ME 231T)
 • MM 241T – Naval Arch. & Ship Construction
 • EE218 – Instrumentation & Measurements (Pre. Req.: EE 239)
 • MM 211T – Marine Engineering I (Workshop)
 • P 204 – Physical Education IV (Pre. Req.: P 203)
 • D 204 – Leadership IV (Pre. Req.: D 203)
 • S 400 – Guided Sea Training (Pre. Req.: MM 241T + MM 221T + IM 212T +EE 218)
 • NM 291T – Maritime Law
 • ME 362T – Hydraulics (Pre. Req.: BA 114)
 • EE 329T – Electrical Machines (Pre. Req.: EE 238)
 • ME 432T – Heat Transfer (Pre. Req.: ME 231T)
 • MM 423T – Marine Diesel Engines III (Workshop) (Pre. Req.: S 400)
 • ME 275T – Mechanics of Materials (Pre. Req.: ME 274T)
 • MM 415T – Marine Engineering III (Workshop) (Pre. Req.: S 400)
 • EE 418T – Automatic Control Systems (Pre. Req.: EE 218)
 • ME 423T – Steam Plant Engineering (Pre. Req.: ME 431T)
 • ME 434T – Refrigeration & Air Conditioning (Pre. Req.: ME 431T)
 • MM 446T – Ship Repair Technology (Pre. Req.: MM 241T)
 • ME 454T – Machine Design (Pre. Req.: ME 252T)
 • ME 521T – Maintenance Planning
 • EE 449T – Electrical Power in Ships (Pre. Req.: EE 329)
 • MM 524T – Marine Diesel Engines IV (Workshop) (Pre. Req.: MM 423T)
 • MM 501T – Project
 • MM 453T – Ship Design MM (Pre. Req.: 241T)
 • MM 516T – Marine Engineering IV (Workshop) (Pre. Req.: MM 415T)
Οι απόφοιτοι, έχοντας αποκτήσει τίτλους σπουδών ισότιμους με παγκοσμίου φήμης Aκαδημίες σύμφωναμε τα διεθνή πρότυπα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος, έτσι όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως στελέχη στην βιομηχανία της ναυτιλίας, σε πλοία (on board) ή στη στεριά (ashore).

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 4 έτη και η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε σύγχρονα πιστοποιημένα Μηχανουργεία, στο εκπαιδευτικό εργαστήριο της ΗΑΜΑ ”Marine Safety and Engine Lab” Unity αλλά και κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού ταξιδιού στο 5ο ακαδημαϊκό εξάμηνο (υποχρεωτική 6μηνη θαλάσσια υπηρεσία). Τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά ταξίδια πραγματοποιούνται είτε σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, είτε στο εκπαιδευτικό πλοίο AIDA IV* της AASTMT.

 • Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα.
 • Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται κάθε Οκτώβριο.
 • Οι ώρες παρακολούθησης είναι πρωινές και απογευματινές.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (Επίπεδο Β2)
 • Κάνουν ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένο διαγνωστικό κέντρο στον Πειραιά για την απόκτηση ιατρικής κάρτας.

Το Ελληνικό Κέντρο Ναυτικής Σταδιοδρομίας (HMCC) της Ελληνο Aραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (HAMA) έχει ως στόχο να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε δοκίμους καθώς και σε αποφοίτους της Ακαδημίας, προσφέροντας τους υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Με βάση το σύνθημά μας Θεωρία-Πρακτική-Θεωρία, εστιάζουμε στην εδραίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων σε εμπορικά πλοία ή σε ναυτιλιακές / ναυτικές εταιρείες.

Το έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό βοηθά τους σπουδαστές να προετοιμάσουν τα βιογραφικά τους και οργανώνει συνεντεύξεις με εταιρείες της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Ναυτικής Σταδιοδρομίας (HMCC), μέσω συνεργασιών με διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ,έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της Ακαδημίας θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια λαμπρή καριέρα στον τομέα της επιλογής τους.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας Θησέως 15-17, Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον