Edit

MSc Management in Energy

Ο ενεργειακός τομέας χρειάζεται πτυχιούχους που να είναι σε θέση να προσδιορίσουν γρήγορα και με ακρίβεια την καταλληλόλητα των προχωρημένων και διαφοροποιημένων επιλογών ενεργειακών συστημάτων, είτε πρόκειται για υλοποίηση έργων, ανάλυση αγοράς ενέργειας, ανάπτυξη πολιτικής ή λειτουργίες. Οι απόφοιτοι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους περίπλοκους δεσμούς που υπάρχουν σε όλο το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. για παράδειγμα, μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων και μεταξύ των εκτεταμένων ενδιαφερομένων που εμπλέκονται σε ενεργειακά έργα.

Το μεταπτυχιακό στο MSc Management in Energy θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους φοιτητές στην Ελλάδα  με την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου και την υποστήριξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόσφατα, ιδιωτικές εταιρείες εισήλθαν στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και πλέον ανταγωνίζονται τον κρατικό πάροχο. Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της αγοράς χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Επιπλέον, ο κρατικός πάροχος πρέπει να ανταγωνίζεται και να εκτρέπεται από το μονοπώλιο του παρελθόντος. Αυτό ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αναζητήσουν πιο προηγμένα προσόντα προκειμένου να εξασφαλίσουν την απασχόλησή τους και να κερδίσουν προαγωγή στο πρώην μονοπώλιο. Η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει την ενεργειακή βιομηχανία ως έναν από τους βασικούς τομείς που πρέπει να υποστηρίξει με χρηματοδότηση οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν περαιτέρω ακαδημαϊκά προσόντα και δεξιότητες.

Επί του παρόντος υπάρχει ένα κενό στην αγορά εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα διαθέσιμο για Έλληνες φοιτητές και το City Unity College στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό με ένα MSc Management in Energy.

Η έμφαση σε όλο το μάθημα θα δοθεί στην εφαρμογή της γνώσης και στην ανάπτυξη των συμμετεχόντων ως στοχαστές. Το MSc θα ενισχύσει την παγκόσμια και εθνική προοπτική ενός συμμετέχοντος για την αγορά ενέργειας και θα τονίσει τη σημασία της διαπολιτισμικής συνείδησης στη διοικητική πρακτική και την ανάγκη να ενεργεί κανείς υπεύθυνα και ηθικά.

Τα τρία στοιχεία που θέλουμε να τονίσουμε σε αυτό το μάθημα είναι:

1ον, τα γενικά οικονομικά της ενέργειας και γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν νόημα από την οπτική γωνία ενός οικονομολόγου.

2ον, οι πολιτικές επιπτώσεις που προκύπτουν στον σύγχρονο ενεργειακό τομέα. Για παράδειγμα, ποια μέρη του ενεργειακού τομέα είναι φυσικά μονοπώλια και ποια μέρη μπορούν να αποτελέσουν τέλειο ανταγωνισμό. Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να βοηθήσουν στην πυροδότηση της καινοτομίας. Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να επιταχύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και γιατί να το κάνουν. Επιπτώσεις πολιτικής πίσω από τη ρύπανση της παραγωγής ενέργειας, μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3ον, Η ψηφιοποίηση και η καινοτομία τα τελευταία χρόνια άλλαξαν τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Από τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις αλλαγές στη ζήτηση ενέργειας, όπως η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και κοινών συστημάτων μεταφοράς.

Στις διάφορες ενότητες που προσφέρουμε θα καλύψουμε μέρη από τα παραπάνω σημεία μαζί με άλλες πτυχές της αγοράς ενέργειας που ενδιαφέρουν τους μαθητές μας, όπως το εμπόριο ενέργειας, η χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, η διαχείριση κινδύνων και ο τρόπος χρήσης δεδομένων.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

 • Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας (Career Center)
 • Βιβλιοθήκη
 • Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
 • Κοινωνική συμμετοχή
 • Ηλεκτρονικοί πόροι

(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)
* (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)
(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.
(3) Έγγραφα
- Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά
- Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
- Personal Statement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
- Έγχρωμη φωτογραφία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρώτο πτυχίο αλλά συναφείς επαγγελματική εμπειρία (μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή συγγραφή ενός κειμένου συναφούς θέματος).
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.
Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Coventry University.

Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
Edit

Το Πανεπιστήμιο Coventry είναι ένα παγκόσμιο, σύγχρονο πανεπιστήμιο με αποστολή του την  Δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ιδρύθηκε από επιχειρηματίες και βιομήχανους το 1843 ως Coventry School of Design και συνεχίζει να έχει ισχυρούς δεσμούς με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας αποφοίτους έτοιμους για εργασία με δεξιότητες και δημιουργική σκέψη για τη βελτίωση των κοινοτήτων τους.

Με μια περήφανη παράδοση καινοτόμου διδασκαλίας και μάθησης, το Πανεπιστήμιο του Coventry διαθέτει εγκαταστάσεις πανεπιστημιούπολης παγκόσμιας κλάσης, το πρώτο αυτόνομο δίκτυο 5G του Ηνωμένου Βασιλείου και μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης. Οι μαθητές του είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που έχει 50.000 μαθητές που σπουδάζουν πτυχία του Πανεπιστημίου του Coventry σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνεργασίες με 150 παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Έχει αυξήσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα με έμφαση στην έρευνα που παρέχεται για και με συνεργάτες, για την αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πάνω από δύο αιώνες, έχει ανθίσει στο Coventry και ο Όμιλος Πανεπιστημίου Coventry προσφέρει πρόσβαση στη γκάμα υπηρεσιών και συνεργασιών υψηλής ποιότητας μέσω των συνεργασιών στο Λονδίνο, το Scarborough, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Αίγυπτο, το Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και την Αφρική.

Τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει πολλά βραβεία και βελτίωσε σημαντικά τις βαθμολογίες του στους πίνακες κατάταξης, που έχουν σημασία για τους μαθητές – αλλά αυτό που έχει σημασία για το Coventry είναι η εξέλιξη για τους μαθητές, τους συνεργάτες και τις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο.

No.1 Modern University in the Midlands
Guardian University Guide 2021

1st for Overseas Student Experiences
based on student trips abroad from HESA 2018/19 UK data

Top 30 in the World for International Students
QS World University Rankings 2021

University of the Year for Student Experience 2019
The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

Edit
 • Συνεργασία με υψηλής ποιότητας British Award – Winning University – Coventry. Προσφορά αναγνωρισμένων προγραμμάτων ανώτερης ποιότητας.
 • παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
 • Επενδύουμε τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στην καινοτόμο προσέγγισή μας στην εκπαίδευση.
 • Οι μαθητές μας επωφελούνται από τη σχετική με τη αγορά εργασίας διδασκαλία. Προσφέρουμε τους πόρους και την υποστήριξη που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να επιτύχουν τους στόχους τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σύγχρονη βιβλιοθήκη και τον σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εργαλεία καθώς και ειδικές συμβουλές σταδιοδρομίας.
 • Τα προγράμματα διδάσκονται στα αγγλικά με υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα εάν είναι απαραίτητο.
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές που έχουν πολύ καλές συνδέσεις στην αγορά εργασίας
 • Πολύ ανταγωνιστικά δίδακτρα – καλή σχέση ποιότητας τιμής. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση των διδάκτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit.
 • Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικών σπουδών, με ενεργή συμμετοχή μαθητών
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για διεθνή δικτύωση
 • Το Κολλέγιο διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από τον κλάδο της Πληροφορικής, παρέχοντας μεγάλα κίνητρα στους μαθητές
 • Οι απόφοιτοι του City Unity College είναι μια δυναμική ομάδα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη αμοιβαίων διαπροσωπικών συνδέσεων και δικτύωσης.
 • Διεπιστημονικές συνέργειες με άλλα τμήματα του City Unity (Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά) σε διάφορα έργα και έρευνες
 • Στενή συνεργασία μεταξύ του Coventry University και του City Unity College μέσα από μια περίτεχνη διαδικασία που διασφαλίζει την ορθότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών μέσω της πλατφόρμας Intranet e-class που παρέχει έγκαιρα όλο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή για τυχόν απορίες και συμμετοχής σε συζητήσεις με άλλους συμμαθητές.
 • Οι απόφοιτοι έχουν μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας
 • Δυνατότητα Ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας, σε όλους τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Επαγγελματική καθοδήγηση μέσω ειδικά σχεδιασμένου εξειδικευμένου τεστ.

  Interest Form

  Fill out the form for information

  Your message:

  Do not hesitate to ask a question or just leave a comment.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  DISCOVER OTHER PROGRAMS

  ARE YOU INTERESTED ?

  Share with