MSc in Implantology – Μεταπτυχιακό στην Εμφυτευματολογία

Το City Unity College σε συνεργασία με το University of Bari προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εμφυτευματολογία.

Το City Unity College σε συνεργασία με το University of Bari προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην εμφυτευματολογία

(Διάρκειας (2) δυο ακαδημαϊκών ετών)

Το Master στην εμφυτευματολογια έχει σχεδιαστεί για οδοντιάτρους που επιθυμούν να εξειδικευτούν στα οδοντιατρικά εμφυτεύματα και να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς προγράμματος  οι φοιτητές θα λάβουν το πτυχίο

MSc (Master of Science) in Implantology

Γιατί να επιλέξετε το MSc in Implantology
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι οδοντίατροι θα μπορέσουν να προσφέρουν στα δικά τους ιατρεία την εμφυτευματολογία με μεγάλη ασφάλεια
 • Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις  σύγχρονες εγκαταστήσεις του City Unity College στην καρδιά της Αθήνας,  και οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε σύγχρονα ιατρεία.
 • Οι φοιτητές, στα πλαίσια του προγράμματος, θα αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους στο σχέδιο θεραπείας, στην αξιολόγηση τον CT και BCBT,στην χειρουργική και στην προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων.
 • Την αποτελεσματικότητα του προγράμματος εγγυάται μια ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία και καταξίωση.
 • Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν live χειρουργεία και προσθετικές αποκαταστάσεις σε επιλεγμένα ιατρεία
Γιατί να επιλεξετε το University of Bari
 • Το UNIBA είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και έχει σχεδιάσει τα μαθήματά του με άμεσο στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών.
 • Προσφέρει στους φοιτητές παρακολούθησης πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες.
 • Τους δίνει την  ευκαιρία να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, να έχουν ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στη μελλοντική σταδιοδρομία τους  εξασφαλίζοντας την πρόσβαση τους στην αγορά .
 • Η μεγάλη ποικιλία θεματικών πεδίων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο του Μπάρι, το θεσμικό του κύρος, ο διεθνής προσανατολισμός του, καθιστούν την εγγραφή στα προγράμματα του UNIBA ένα πολύτιμο εργαλείο για να χτίσετε την καριέρα σας και να πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους.
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College

Στο City Unity College σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το Το Master στην Εμφυτευματολογια, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία

 • Το Τμήμα Οδοντιατρικής /Εμφυτευματολογίας του City Unity College στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: εκπαιδεύονται και ενημερώνονται ανελλιπώς για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους, εξοικειώνονται με το αντικείμενο παρακολουθώντας χειρουργικές επεμβάσεις και έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και διαμορφώνουν ουσιαστική επαγγελματική ταυτότητα.
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο ημερολογιακά έτη.

Περιλαμβάνει 12  κύκλους θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με συνολική έκταση 24 εκπαιδευτικές ημέρες , Σάββατα και Κυριακές.

Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις:Είναι η κύρια μέθοδος διδασκαλίας του αντικειμένου. Όλοι οι υπεύθυνοι μαθημάτων και οι λέκτορες έχουν τις διαλέξεις τους διαθέσιμες στο εικονικό περιβάλλον μάθησης του City Unity που ονομάζεται Moodle και οι μαθητές είναι σε θέση να αποκτήσουν το υλικό όταν είναι απαραίτητο, αν και το Moodle δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της παρακολούθησης στην τάξη. Οι διαλέξεις παρέχουν την ευκαιρία παρουσίασης μια ευρείας επισκόπησης ενός θέματος και αποτελούν έναυσμα περαιτέρω έρευνας και μελέτης από τους μαθητές για σεμινάρια και ιδιωτική μελέτη.
 • Εργαστήρια:πρακτική σε πλήρως εξοπλισμένα οδοντιατρεία.
 • Επίβλεψη:Οι εποπτεύοντες καθηγητές και ο φοιτητής θα σχηματίσουν μια ερευνητική ομάδα που θα συνεργαστεί σε μια φοιτητο-κεντρική σχέση, η οποία θα περιλαμβάνει προσωπικές συνεδρίες με ατομική εποπτεία για τη διατριβή.
 • Αξιολόγηση:Γραπτές εξετάσεις, δοκίμια και παρουσιάσεις. Η συγγραφή δοκίμιων και εργασιών επιτρέπει στους φοιτητές να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες και την κατανόηση ενός θέματος.
Θεματικές Ενότητες Μαθημάτων
 • Introduction to dental implants
 • Implant systems and tools
 • Patient selection
 • Treatment planning
 • Operational room
 • Implant placement
 • Fundamentals of esthetic implant dentistry
 • Post-operative instructions and proper medical guidance
 • Bone &  bone augmentation
 • Bone grafting procedures
 • Make a treatment plan using augmenting factors and stem cells
 • Methodology
 • Treatment planning
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Προϋποθέσεις και διαδικασίες Εγγραφής

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου οδοντιατρικής, ελληνικού  ή πανεπιστημίου του εξωτερικού
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ
Απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ