Τμήμα Πληροφορικής

Το City Unity College, αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε έναν τόσο καίριο τομέα όπως αυτός της Πληροφορικής

θέλοντας να προετοιμάσει τους σπουδαστές του υψηλά ιστάμενες θέσεις στην αγορά εργασίας, προσφέρει σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University 

προγράμματα ανταγωνιστικά και ικανά να διαμορφώσουν επαγγελματίες οι οποίοι θα έχουν ως στόχο την καινοτομία και την πρόοδο της επιστήμης που επέλεξαν ως επάγγελμα.

Η αγάπη για την επιστήμη που επέλεξαν οι σπουδαστές έχει άμεσο αντίκτυπο και στη δουλειά τους, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το τελικό προϊόν να είναι υψηλών προδιαγραφών και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά.

Το ομαδικό πνεύμα σε συνδυασμό με την άρτια τεχνογνωσία, καθιστούν τους αποφοίτους περιζήτητους στην αγορά στον τομέα της Πληροφορικής.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ