CITY UNITY COLLEGE

MA Education Leadership

Το MA in Educational Leadership στο City Unity College θα παρέχει στους φοιτητές μια θεμελιώδη κατανόηση και πρακτικές προσεγγίσεις που ευθυγραμμίζονται με τη θεωρία, τα θέματα, τα ζητήματα, τη βάση γνώσεων, τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες που είναι κεντρικές για την εκπαιδευτική ηγεσία στην πράξη, εντός της Ελλάδας, και τις ρυθμίσεις στις οποίες η κατανόηση είναι εφαρμόσιμη. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις εκπαιδευτικές ηγετικές ικανότητες όσων απασχολούνται σε μεσαίους και ανώτερους διοικητικούς ρόλους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

Οι μαθητές έχουν συνήθως τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία διδασκαλίας ή ηγεσίας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στον κρατικό ή ανεξάρτητο τομέα, στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε ηγετικό ρόλο που καλύπτει όλες τις πτυχές των ευθυνών της μεσαίας διοίκησης, και συνήθως είναι εργαζόμενοι εποπτείας για μια ομάδα ανθρώπων.

Στόχος του μαθήματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην Ελλάδα και το υλικό έχει γραφτεί από έμπειρους και επιτυχημένους ανώτερους εκπαιδευτικούς ηγέτες, συνδυάζοντας την εμπειρία τους στην ηγεσία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με εκτενή έρευνα στη λογοτεχνία που περιλαμβάνει ειδικά τη θεωρία της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα μάθημα που διδάσκεται, με συνδυασμένο τρόπο μελέτης, τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης, το οποίο θα εκθέσει τους μαθητές σε πραγματική εμπειρία στην εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς και θα τους παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών που καθορίζουν το αποτελεσματικό στην Ελλάδα σήμερα και οι προσωπικές δεξιότητες για την εφαρμογή τους.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Leadership Theory / CT7031CRB / Υποχρεωτικό / Α
 • Leadership of Culture / CT7032CRB / Υποχρεωτικό / Α
 • Leadership of People / CT7033CRB / Υποχρεωτικό / Β
 • Leadership of Teaching and Learning / CT7034CRB / Υποχρεωτικό / Β
 • Action – Research Proposal / CT7035CRB / Υποχρεωτικό / Γ
 • Action – Research Project / CT7039CRB / Υποχρεωτικό / Δ

Πληροφορίες

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

 • Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας (Career Center)
 • Βιβλιοθήκη
 • Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
 • Κοινωνική συμμετοχή
 • Ηλεκτρονικοί πόροι
(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)
* (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

(3) Έγγραφα

– Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά
– Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
– Personal Statement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
– Έγχρωμη φωτογραφία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρώτο πτυχίο αλλά συναφείς επαγγελματική εμπειρία (μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή συγγραφή ενός κειμένου συναφούς θέματος).
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.
Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Coventry University.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον