CITY UNITY COLLEGE

Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Ψυχολογία

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Coventry, προσφέρει ένα πρωτοποριακό και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Ψυχολογία.

Η Εγκληματολογική Ψυχολογία αφορά την πρακτική και την εφαρμογή ψυχολογικής έρευνας, που σχετίζεται με εγκληματολογικά περιβάλλοντα, όπως η αστυνομία, τα δικαστήρια, οι φυλακές και τα κέντρα αποκατάστασης δραστών.

Στόχοι του Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό εγκληματολογικής ψυχολογίας στο City Unity College, θα προσφέρει στους σπουδαστές μια πλήρη θεμελίωση στη θεωρία, στα θέματα, στα ζητήματα και τις πρακτικές δεξιότητες, που είναι κεντρικά στην πρακτική και την εφαρμογή της εγκληματολογικής ψυχολογίας.

 • Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τη θεωρητική βάση της εγκληματολογικής ψυχολογίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, από την εγκληματολογική έρευνα έως την τιμωρία και τη θεραπεία δραστών, καθώς και την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου σεξουαλικών και βίαιων δραστών.
 • Στο μεταπτυχιακό μας, προσφέρουμε μία υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, και οι απόφοιτοι μας μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι φυλακές, τα δικαστήρια, τα αστυνομικά τμήματα, τα ψυχιατρικά ιδρύματα παραβατών, τα κέντρα αποκατάστασης, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.

Διάρκεια φοίτησης

1 χρόνος full-time ή 2 χρόνια part-time

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • CT7066PY – Offending Behaviour and the Criminal Justice System/ Παραβατική συμπεριφορά και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (20 credits)
 • CT7000CLS – The Legal Process/ Η Νομική Διαδικασία (10 credits)
 • CT7106PY – Investigative Psychology/ Ερευνητική Ψυχολογία (10 credits)
 • CT7067PY – Intervention across different Client Groups/ Παρέμβαση σε διαφορετικές ομάδες δραστών (20 credits)
 • CT7057PY – Ethical Research and Methods in Forensic Psychology/ Ηθική Έρευνα και Μέθοδοι στην εγκληματολογική ψυχολογία (40 credits)
 • CT7059PY – Risk Assessment and Management in Forensic Settings/ Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνου σε Εγκληματολογικά περιβάλλοντα (20 credits)
 • CT7068PY – Professional Practice in Forensic Psychology/ Επαγγελματική Πρακτική στην Εγκληματολογική Ψυχολογία (20 credits)
 • CT7058PY – Dissertation in Forensic Psychology/ Διατριβή στην εγκληματολογική ψυχολογία (40 credits)

Πληροφορίες

 • Το πρόγραμμα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας έχει ως εκπαιδευτικό στόχο να:

Αναπτύξει την κατανόηση του κλάδου και την απαραίτητη επαγγελματική αυτοπεποίθηση, καθώς και να αναπτύξει τις δεξιότητες των σπουδαστών που απαιτείται για να γίνουν Εγκληματολογικοί Ψυχολόγοι ή/και για να έχουν επαγγελματική απασχόληση σε συναφείς τομείς.

 • Αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των σπουδαστών (π.χ. κριτικός προβληματισμός) που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σειρά από εγκληματολογικά περιβάλλοντα
 • Παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που επιτρέπει στους σπουδαστές, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη μελλοντική τους πρακτική σε εγκληματολογικά περιβάλλοντα, όπως η αστυνομία, τα δικαστήρια, τα σωφρονιστικά καταστήματα και τα ψυχιατρεία κρατουμένων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ευρεία και ολιστική κατανόηση του ρόλου ενός εγκληματολογικού ψυχολόγου και να εξοπλίσει τους αποφοίτους με δεξιότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν να εργαστούν αποτελεσματικά σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων που σχετίζονται με την εγκληματολογική ψυχολογία.

1ο Εξάμηνο

CT7066PY – Offending Behaviour and the Criminal Justice System/ Παραβατική συμπεριφορά και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (20 credits)

Αυτό το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης και της συμβολής της ψυχολογίας στην κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Μια σειρά ψυχολογικών θεωριών θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν, ενώ βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες, με σκοπό την κατανόηση της εφαρμογής αυτών των θεωριών από τον εκάστοτε σπουδαστή. Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλήρης θεμελίωση των ψυχολογικών θεωριών και ερευνών που έχουν εφαρμοστεί σε διαδικασίες εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, από ερευνητικά περιβάλλοντα (π.χ. προφίλ δραστών και κατάθεση αυτόπτων μαρτύρων) έως τις νομικές διαδικασίες (π.χ. ένορκοι και δικαστικές αποφάσεις). Η ενότητα θα αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα της εγκληματολογικής ψυχολογίας και οι σπουδαστές θα ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν μια κριτική και αξιολογική προσέγγιση στο έργο τους.

CT7000CLS – The Legal Process/ Η Νομική Διαδικασία (10 credits)

Αυτή η ενότητα επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές μια γενική ενημέρωση και κατανόηση του Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Θα επιτρέψει στους σπουδαστές να αξιολογήσουν τη φύση και τις λειτουργίες των συστημάτων ποινικής και αστικής δικαιοσύνης, καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους. Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στη δομή των δικαστηρίων, στο νομικό επάγγελμα, μαζί με ένα περίγραμμα του δικονομικού δικαίου που εφαρμόζεται στις δίκες. Η ενότητα θα είναι δομημένη έτσι ώστε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των εμπειρογνωμόνων στο ελληνικό νομικό σύστημα.

CT7106PY – Investigative Psychology/ Ερευνητική Ψυχολογία (10 credits)

Η ερευνητική ψυχολογία είναι η συστηματική επιστήμη που αναπτύχθηκε από την πρώιμη «συνεισφορά των δραστών» από ψυχολόγους και το FBI σε αστυνομικές έρευνες και δικαστικές υποθέσεις. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο υπο-κλάδος έχει γίνει ένας ολοένα και πιο κυρίαρχος τομέας της εγκληματολογικής ψυχολογίας. Ορισμένα θέματα της Ερευνητικής Ψυχολογίας είναι:

– Ο Παραβάτης και γεωγραφικό προφίλ

– Η Ψυχολογία της Ομολογίας

– Τεχνικές ανάκρισης

– Τα Συμβόλαια Θανάτου

– Η Τρομοκρατία

– Η Απαγωγή

– Η Ανίχνευση ψέματος/εξαπάτησης

– Το Έγκλημα στον κυβερνοχώρο

CT7067PY – Intervention across different Client Groups/ Παρέμβαση σε διαφορετικές ομάδες δραστών (20 credits)

Σκοπός αυτού του μαθήματος, είναι να παρέχει στους φοιτητές, μια καλή κατανόηση των θεωριών, της έρευνας και της πρακτικής που σχετίζονται με την παρέμβαση σε διαφορετικές ομάδες δραστών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βία και τη σεξουαλική παραβατικότητα. Αυτό θα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της συμβολής που έχει η ψυχολογία στην ανάπτυξη στρατηγικών αποκατάστασης δραστών, και στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς, μαζί με την υποστήριξη των ίδιων των θυμάτων

2ο Εξάμηνο

CT7057PY – Ethical Research and Methods in Forensic Psychology/ Ηθική Έρευνα και Μέθοδοι στην εγκληματολογική ψυχολογία (40 credits)

Το επίκεντρο του μαθήματος, είναι η άμεση πρακτική εμπειρία για τον τρόπο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αναφοράς ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών στην εγκληματολογική ψυχολογία. Το μάθημα αυτό, θα παρέχει την κατανόηση των μεθόδων της έρευνας και το σχεδιασμού ερευνών, που θα οδηγήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλύσουν τα ευρήματα ερευνών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, αυτό το μάθημα, θα επιτρέψει στους σπουδαστές να προσδιορίσουν και να σχεδιάσουν ένα σχετικό θέμα για τη διατριβή τους.

CT7059PY – Risk Assessment and Management in Forensic Settings/ Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνου σε Εγκληματολογικά περιβάλλοντα (20 credits)

Αυτό το μάθημα, στοχεύει να προσφέρει στους σπουδαστές, την κατανόηση των θεωριών και των μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, που χρησιμοποιούνται σε εγκληματολογικά περιβάλλοντα. Μια σειρά μεθόδων θα περιγραφεί και θα εξεταστεί κριτικά και θα περιγραφούν διαφορετικοί τύποι παραγόντων κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων. Οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των εργαλείων αξιολόγησης. και θα συνδέσουν τις αξιολογήσεις κινδύνου με τις στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου. Η ενότητα παρέχει επίσης σημαντική προετοιμασία για την πρακτική, παρέχοντας στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξασκηθούν πάνω σε αληθινές περιπτώσεις.

CT7068PY Professional Practice in Forensic Psychology/ Επαγγελματική Πρακτική στην Εγκληματολογική Ψυχολογία (20 credits)

Ο στόχος αυτού του μαθήματος, είναι να προσελκύσει τους σπουδαστές να εξετάσουν επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα στην εγκληματολογική ψυχολογία, που μπορεί να επηρεάζουν το έργο που εκτελείται από τους εγκληματολογικούς ψυχολόγους σε διάφορα περιβάλλοντα στα οποία εργάζονται. Το μάθημα θα εξετάσει μια σειρά ηθικών, νομικών, οργανωτικών και κοινωνικών θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ψυχολογίας σε διαφορετικά εγκληματολογικά περιβάλλοντα, για να μπορέσουν οι σπουδαστές να τα αξιολογήσουν.

CT7058PY – Dissertation in Forensic Psychology/ Διατριβή στην εγκληματολογική ψυχολογία (40 credits)

Ο σκοπός της διατριβής ή διπλωματικής, είναι να εμπλέξει τους σπουδαστές σε εποπτευόμενη εμπειρική έρευνα (μετά από την επιτυχή έγκριση του Συμβουλίου Ηθικής του κολεγίου) σε προχωρημένο επίπεδο. Οι σπουδαστές, θα ενθαρρυνθούν να ενσωματώσουν και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να διερευνήσουν σε βάθος σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μια ερευνητική περιοχή που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να επιδείξουν μια κριτική και αξιολογητική κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών θεμάτων που σχετίζονται με την εμπειρική έρευνα στην εγκληματολογική ψυχολογία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα ημερολογιακό έτος πλήρους παρακολούθησης (full time) ή έως 2 έτη μερικής φοίτησης (part time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 180 credits και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η ύλη για όλα τα μαθήματα ανά ενότητα με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στο μάθημα καθώς και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι αναρτημένη στην διαδικτυακή πλατφόρμα δίνοντας τη δυνατότητα στο φοιτητή να μελετά όλα τα μαθήματα ακόμη και εάν δεν είναι στην τάξη δια ζώσης.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον καθηγητή και μπορούν να κάνουν εποπτεία από κοντά μετά από ραντεβού έως μία διδακτική ώρα για κάθε μάθημα.

 • Διαλέξεις :Είναι η κύρια μέθοδος διδασκαλίας του αντικειμένου. Όλοι οι υπεύθυνοι μαθημάτων και οι λέκτορες έχουν τις διαλέξεις τους διαθέσιμες στο εικονικό περιβάλλον μάθησης του City Unity που ονομάζεται Moodle και οι μαθητές είναι σε θέση να κατεβάσουν το υλικό όταν είναι απαραίτητο, αν και το Moodle δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της παρακολούθησης στην τάξη. Οι διαλέξεις παρέχουν την ευκαιρία παρουσίασης μια ευρείας επισκόπησης ενός θέματος και αποτελούν έναυσμα περαιτέρω έρευνας και μελέτης από τους μαθητές για σεμινάρια και ιδιωτική μελέτη.
 • Καθοδηγούμενη ανάγνωση :Οι μαθητές αναμένεται να έχουν σημαντική ύλη με καθοδηγούμενη ανάγνωση σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Όλοι οι σπουδαστές του Coventry University, συμπεριλαμβανομένων όσων σπουδάζουν σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα, έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς πόρους του Πανεπιστημίου. Οι οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτούς τους διατίθενται στη διεύθυνση: https://libguides.coventry.ac.uk/online_teaching
 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες :χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της διδακτικής ύλης που έχει διδαχθεί με άλλες μεθόδους και για την διευκρίνιση πιθανών παρανοήσεων. Οι συνεδρίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν την κατανόηση του θέματος που αποκτήθηκε μέσω διαλέξεων και προπαρασκευαστικών αναγνώσεων. Οι συνεδρίες παρέχουν επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο είστε σε θέση να διευκρινίσετε απορίες και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με διάφορα διδακτικά θέματα. Είναι επίσης πιθανό να σας ζητηθεί να προετοιμάσετε παρουσιάσεις και θα λάβετε αναλυτικό σχολιασμό σχετικά με αξιολογημένες δραστηριότητες.
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) : παρουσιάζουν ρεαλιστικά παραδείγματα και από τη μελέτη, την έρευνα και τη συζήτηση των περιπτώσεων οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις για τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.
 • Σεμινάρια :Γίνονται για να συζητηθούν με κριτική ματιά θέματα και ζητήματα που ερευνήθηκαν στα τμήματα εικονικής μάθησης.
 • Εργαστήρια :στον τομέα των στατιστικών γίνεται χρήση των εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων στατιστικής.
 • Αξιολόγηση :Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω γραπτών εργασιών και παρουσιάσεων.

Ενδεικτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι:

 • Η μελέτη ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, και ο αντίκτυπός τους στην εγκληματική συμπεριφορά.
 • Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση, σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμών, με ιδιαίτερη έμφαση στους βίαιος και σεξουαλικούς δράστες.
 • Μια σειρά θεωριών ψυχολογίας, που θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν, πάνω σε αληθινές μελέτες περίπτωσης, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η κατανόηση των σπουδαστών για τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται αυτές οι θεωρίες.
 • Η εκπαίδευση σε εργαλεία αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται σε εγκληματολογικά περιβάλλοντα.
 • Η επίγνωση και κατανόηση του ελληνικού νομικού συστήματος και του ελληνικού ποινικού κώδικα.
 • Η αντανάκλαση μιας σειράς σύγχρονων εξελίξεων, ζητημάτων και συζητήσεων στο πλαίσιο της αστυνομικής και ερευνητικής ψυχολογίας (όπως το προφίλ δράστη και συμβουλευτική συμπεριφορικής έρευνας) και διαδικασίες στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (όπως η κατάθεση αυτόπτων μαρτύρωνσυνέντευξη και ταυτοποίηση δράστη, λήψη αποφάσεων των ενόρκων και η κατάθεση εμπειρογνωμόνων).

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στα ακόλουθα πλαίσια:

 • Φυλακές
 • Κέντρα Αποκατάστασης Παραβατών
 • Ψυχιατρικά Ιδρύματα με εγκληματολογικό πληθυσμό
 • Αστυνομία
 • Κέντρα Υποστήριξης Θυμάτων
 • Δικαστήρια
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ιδιώτευση σε δικό σας γραφείο ως Εγκληματολογικοί Ψυχολόγοι
 • Ακαδημαϊκή Καριέρα

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Κριτήρια Εγγραφής

(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)

*(Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν κατά προτίμηση πτυχίο Ψυχολογίας, ή σε κάποιο άλλο παρεμφερή κλάδο, που θα έχει μαθήματα ψυχολογίας.
 • Οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πτυχίο στους παραπάνω κλάδους (αστυνομικοί, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, πυροσβέστες και άλλα εφάμιλλα επαγγέλματα), θα αξιολογηθούν ατομικά από το αρμόδιο προσωπικό του City Unity College.

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

(3) Έγγραφα

 • Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά
 • Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
 • PersonalStatement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη φωτογραφία.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από όλα τα κατάλληλα καταρτισμένα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικών προτιμήσεων ή αναπηρίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εισαγωγής, συμμορφώνεται με την πολιτική του κολεγίου για ίσες ευκαιρίες.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College μελετούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον