CITY UNITY COLLEGE

MSc Management in Energy

Ο ενεργειακός τομέας χρειάζεται πτυχιούχους που να είναι σε θέση να προσδιορίσουν γρήγορα και με ακρίβεια την καταλληλόλητα των προχωρημένων και διαφοροποιημένων επιλογών ενεργειακών συστημάτων, είτε πρόκειται για υλοποίηση έργων, ανάλυση αγοράς ενέργειας, ανάπτυξη πολιτικής ή λειτουργίες. Οι απόφοιτοι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους περίπλοκους δεσμούς που υπάρχουν σε όλο το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. για παράδειγμα, μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων και μεταξύ των εκτεταμένων ενδιαφερομένων που εμπλέκονται σε ενεργειακά έργα.

Το μεταπτυχιακό στο MSc Management in Energy θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους φοιτητές στην Ελλάδα με την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου και την υποστήριξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόσφατα, ιδιωτικές εταιρείες εισήλθαν στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και πλέον ανταγωνίζονται τον κρατικό πάροχο. Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της αγοράς χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό που αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Επιπλέον, ο κρατικός πάροχος πρέπει να ανταγωνίζεται και να εκτρέπεται από το μονοπώλιο του παρελθόντος. Αυτό ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αναζητήσουν πιο προηγμένα προσόντα προκειμένου να εξασφαλίσουν την απασχόλησή τους και να κερδίσουν προαγωγή στο πρώην μονοπώλιο. Η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει την ενεργειακή βιομηχανία ως έναν από τους βασικούς τομείς που πρέπει να υποστηρίξει με χρηματοδότηση οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν περαιτέρω ακαδημαϊκά προσόντα και δεξιότητες.

Επί του παρόντος υπάρχει ένα κενό στην αγορά εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα διαθέσιμο για Έλληνες φοιτητές και το City Unity College στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό με ένα MSc Management in Energy.

Η έμφαση σε όλο το μάθημα θα δοθεί στην εφαρμογή της γνώσης και στην ανάπτυξη των συμμετεχόντων ως στοχαστές. Το MSc θα ενισχύσει την παγκόσμια και εθνική προοπτική ενός συμμετέχοντος για την αγορά ενέργειας και θα τονίσει τη σημασία της διαπολιτισμικής συνείδησης στη διοικητική πρακτική και την ανάγκη να ενεργεί κανείς υπεύθυνα και ηθικά.

Τα τρία στοιχεία που θέλουμε να τονίσουμε σε αυτό το μάθημα είναι:

1ον, τα γενικά οικονομικά της ενέργειας και γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν νόημα από την οπτική γωνία ενός οικονομολόγου.

2ον, οι πολιτικές επιπτώσεις που προκύπτουν στον σύγχρονο ενεργειακό τομέα. Για παράδειγμα, ποια μέρη του ενεργειακού τομέα είναι φυσικά μονοπώλια και ποια μέρη μπορούν να αποτελέσουν τέλειο ανταγωνισμό. Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να βοηθήσουν στην πυροδότηση της καινοτομίας. Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να επιταχύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και γιατί να το κάνουν. Επιπτώσεις πολιτικής πίσω από τη ρύπανση της παραγωγής ενέργειας, μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3ον, Η ψηφιοποίηση και η καινοτομία τα τελευταία χρόνια άλλαξαν τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Από τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις αλλαγές στη ζήτηση ενέργειας, όπως η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και κοινών συστημάτων μεταφοράς.

Στις διάφορες ενότητες που προσφέρουμε θα καλύψουμε μέρη από τα παραπάνω σημεία μαζί με άλλες πτυχές της αγοράς ενέργειας που ενδιαφέρουν τους μαθητές μας, όπως το εμπόριο ενέργειας, η χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, η διαχείριση κινδύνων και ο τρόπος χρήσης δεδομένων.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Supporting Transition to Postgraduate Study / CT7098 EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Α&Β
 • Management in Energy: An Overview / CT7100EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Α
 • Energy Economics: Energy, Natural Resources and the Environment / CT7101EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Α
 • Electricity & Energy Markets / CT7102EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Α
 • Energy Data Analysis / CT7103EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Α
 • Preparing to Research / CT7099EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Β
 • Energy Industry Policy / CT7104EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Β
 • Energy Trading / CT7105EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Β
 • Financial Risk Management in Energy Management / CT7106EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Β
 • Digitalisation and the Future of Energy / CT7107EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Β
 • Dissertation / CT7108EXQ / Υποχρεωτικό / Εξάμηνο Γ

Πληροφορίες

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.
 • Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας (Career Center)
 • Βιβλιοθήκη
 • Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
 • Κοινωνική συμμετοχή
 • Ηλεκτρονικοί πόροι
(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)
* (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

(3) Έγγραφα
– Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά
– Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
– Personal Statement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
– Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
– Έγχρωμη φωτογραφία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρώτο πτυχίο αλλά συναφείς επαγγελματική εμπειρία (μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή συγγραφή ενός κειμένου συναφούς θέματος).
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.
Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Coventry University.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College μελετούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον