• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τρομοκρατία, το Διεθνές Έγκλημα και την Παγκόσμια Ασφάλεια