• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τρομοκρατία, το Διεθνές Έγκλημα και την Παγκόσμια Ασφάλεια
  • MA Education Leadership
  • Cyber Security MSc Coventry
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τεχνολογία Χρηματοοικονομικών – FinTech
  • MSc Management in Energy
  • Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Ψυχολογία