Επίσκεψη των φοιτητών του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στη βιβλιοθήκη Α.Λασκαρίδη

Στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια καθιερωμένη επίσκεψη των φοιτητών του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του City Unity, στη βιβλιοθήκη Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά. Πρόκειται για την πληρέστερη ναυτική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα της επί τόπου χρήσης και ανάγνωσης των Lloyd’s Law Reports (Νομολογία Ναυτικών-Ναυτιλιακών Υποθέσεων) που χρησιμοποιούνται στα ναυτιλιακά γραφεία, υπό την καθοδήγηση του καθηγητού Αθανάσιου Γιαννάκη.

https://www.youtube.com/watch?v=HNtWjMXocbg