Συμμετοχή του City Unity College στην κοπή της πίτας του British Computer Society – Hellenic Section, στο Ecali Club 30.01.2020

Tο British Computer Society (το Βρετανικό Επιμελητήριο Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής), αποφάσισε την βράβευση των αριστούχων Φοιτητών Πληροφορικής συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνεται και το City Unity College. H βράβευση θα γίνεται κάθε χρόνο σε επίσημη τελετή μας στην Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία, και στους Φοιτητές θα απονέμεται επίσημος Έπαινος του British Computer Society και δωρεάν τιμητική εγγραφή τους ως Μέλος του British Computer Society. Για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά η επίσημη τελετή έχει προγραμματιστεί να γίνει 17 Σεπτεμβρίου 2020, αντανακλώντας το ακαδημαϊκό επίτευγμα των αποφοίτων καθώς και το κύρος της British Computer Society.

Το City Unity College αντιπροσώπευσαν ο κ. Σπύρος Παπανικολάου, Διευθυντής Ακαδημαϊκού τμήματος Πληροφορικής και ο καθηγητής του τμήματος κ. Κωνσταντίνος Βερόπουλος

Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε συναδέλφους επιστήμονες από τον χώρο της Πληροφορικής από τον ακαδημαϊκό καθώς και ιδιωτικό τομέα και να συζητήσουμε αμοιβαία ενδιαφέροντα θέματα. Χαρακτηριστικά διαπιστώσαμε την ένθερμη συμπαράσταση τους στη ανώτατη ιδιωτική εκπαίδευση μέσω παραρτημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Στις 20/2/2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του City Unity College συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Χρήστο Σταυρουλάκη και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του British Computer Society. Σκοπός ήταν να συζητηθούν θέματα σχετικά με την βράβευση των φοιτητών μας καθώς και την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μας μέσω δράσεων. Ορίστηκε λοιπόν να γίνει παρουσίαση στους φοιτητές μας του British Computer Society στο κτήριο του British Council αρχές Απριλίου 2020. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Αντιπρύτανης του City Unity College κ. Βασίλειος Ζούμπος.

Το British Computer Society (BCS) είναι ο εγκυρότερος Φορέας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1957 και σήμερα αριθμεί πάνω από 70.000 Μέλη σε 150 χώρες. Λειτουργεί με Royal Charter και είναι ο διεθνής Φορέας πιστοποίησης “Chartered IT Professionals” (CITP). Ορίζει τα διεθνή πρότυπα στον Χώρο της Πληροφορικής, με τα motto “it’s about setting standards” και «to make IT good for the Society». Στην Ελλάδα λειτουργεί Γραφεία από το 2006 ως BCS Hellenic Section.